Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Lázně


6. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění (vyhláška 2/2015 Sb), jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Text zákona i prováděcí vyhlášky si můžete stáhnout zde.


Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní.


Ve stručnosti tedy:

Komplexní (tzv. křížkové) lázně – pojišťovna hradí procedury, ubytování i stravu, lze absolvovat v době pracovní neschopnosti (na dobu pobytu je vystavena neschopenka), pacient platí jen regulační poplatek (?) - zatím

Příspěvkové lázně - pojišťovna hradí JEN procedury, ostatní platí pacient, není možné vystavit neschopenku

Samoplátecké – pacient hradí vše sám

„Návrh na lázně“ vyplňuje ve většině případů praktický lékař na základě PÍSEMNÉHO doporučení specialisty (obor je přesně určen vyhláškou – např. RHB lékař, neurolog, kardiolog, ortoped…). Toto doporučení MUSÍ obsahovat větičku: navrhuji balneoterapii – indikace …. (číselný kód např. VII/8).

Pacient starší 70-ti let musí přiložit k návrhu i zprávu internisty (může být i kardiolog či plicní lékař)!

Po ortopedických operacích (kyčelní a kolenní protézy, páteř) je NÁSTUP do lázní DO 3 měsíců od operace. V případě komplikací při hojení lez prodloužit na 6 měsíců.

Lázně „na záda a pohybový aparát“ se dávají výhradně po absolvování 6 týdnů RHB nebo v přímé návaznosti na hospitalizaci - doporučuje neurolog, RHB, neurochirurg.

Pravidla pro předepisování lázní jsou dána výše uvedenou vyhláškou – v naší ordinaci pomůžeme s vyhledáním.

Součástí každého návrhu je také čerstvě natočená křivka EKG (provedeme u nás), popis RTG snímků, soupis užívaných léků.

Vyplněný návrh doporučuji osobně doručit do podatelny příslušné zdravotní pojišťovny, kde bude schválen (..nebo zamítnut) revizním lékařem. Poté je odeslán pacientovi a lázním (v případě zamítnutí i zpět praktickému lékaři).


Kdo nemůže do lázní:

K sepisování návrhu na lázně se prosím objednávejte a předem konzultujte potřebnou dokumentaci. Podrobné informace k lázeňské péči najdete na www.lecebne-lazne.cz.

^