Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Klíště

Klíště je velmi rozšířený parazit, který je přenašečem několika závažných onemocnění.

Klíště preferuje vlhká a teplá stanoviště. Ideálním stanovištěm je listnatý les s dostatečným podrostem, travnaté městské prostory. Výjimkou nejsou ani seníky. Vyskytuje se až do osmiset metrů. Jeho aktivita začíná již dva týdny po posledním sněhu, nejčastěji v březnu. První nové larvy se objeví během dubna a května. Nejhojněji se dospělá klíšťata vyskytují v květnu a v září. Jedná se o tzv. dvojfázový výskyt s kulminací v květnu a září. Proto se zejména v tomto období mějte na pozoru a po každé vycházce do lesa či vysoké trávy si pečlivě prohlédněte pokožku. Zejména záhyby a místa s měkkou kůží. Nezapomeňte ani na děti a vaše čtyřnohé miláčky.

Klíště aktivně vyčkává na svého hostitele v trávě či jiných rostlinách. Klíště NESKÁČE!, ale padají z rostlin přímo na hostitele. Klíšťata jsou slepá, ale dokáží reagovat na vydechovaný oxid uhličitý. Krev sají pouze samičky, samečci pouze čekají na hostitele, na kterém najdou samičku k páření.

Klíšťata přezimují jak v hladovém tak nasátém stavu ve všech stádiích vývoje.

Pokud se vydáte do míst, kde se vyskytují klíšťata, je dobré obléci si dlouhý oděv a plné boty, které zamezí průniku klíštěte na pokožku. Dobrou ochranou jsou i repelenty. Pokud víte, že si z každé procházky přinesete klíště, určitě byste neměli zapomenout na očkování proti klíšťové encefalitidě.

Zdravé klíště pro nás ani naše miláčky nepředstavuje větší nebezpečí, může však být infikované a přenést :


Klíšťovou meningoencefalitidu

Onemocnění probíhá ve dvou fázích: v první fázi se objevují horečky, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, bolesti v kloubech. Tato fáze trvá 4 - 15 dnů. Poté se objeví v odstupu opět horečky a v různé intenzitě příznaky postižení centrálního nervového systému: bolest hlavy, zvracení, meningeální příznaky (tuhost svalstva šíje), poruchy paměti, dezorientace, poruchy spánku, svalový třes, závratě, obrny nervů.

Diagnostika a léčba spadá do kompetence oddělení INFEKCE, nutné je provedení lumbální punkce, poté je nařízen přísný klid na lůžku.

Odběry krve v první fázi běžně neprovádíme – je možné stanovit přímo virus přítomný v krvi, a to genetickou, velmi drahou metodou. Protilátky, které se vyskytují v krvi nejdříve po 2 týdnech, jsou levnější a dle jejich poměru lze usuzovat na stadium nemoci. Cílená léčba neexistuje (jedná se o virové onemocnění), ATB nejsou účinná. Prevencí je očkování.


lymeskou nemoc - borreliozu


Správné vytažení klíštěte

Při odstraňování klíštěte hraje podstatnou roli čas. I kdyby bylo přisáté klíště infikované, nemusí to automaticky znamenat, že vás nakazí encefalitidou. Virus potřebuje nějaký čas k proniknutí do hostitele. Udává se přibližně dvě hodiny po přisátí. Proto je podstatné po každé vycházce do lesa se prohlédnout a případného parazita okamžitě a hlavně správně odstranit. Nepoužívejte olej či jakékoliv masti. Ty ho akorát zadusí, což vede k vyvržení jeho střev. Použijte dezinfekci a nechte jí chvíli působit. Mnohem vhodnější je ji použít až po jeho odstranění. K vytažení použijeme kleštičky na klíšťata, speciální kartu či pinzetu. Klíště chytíme co nejblíže kůži a pomalým kývavým pohybem ho vytáhneme. Poučku, že se má odstraňovat proti směru hodinových ručiček je naprosto zbytečné si pamatovat, nehraje totiž žádnou roli. Podstatné je postupovat obezřetně, aby se podařilo pokud možno vytáhnout klíště celé. Avšak i když by jeho část v ráně zůstala, nemá to žádný vliv na encefalitidu. Maximálně dojde k zánětu, jenž však není nikterak nebezpečný. Po odstranění místo potřete dezinfekcí, kterou můžete použít i na samotné klíště. Za žádných okolností ho nerozmačkávejte mezi prsty, akorát by jste se tím vystavili nebezpečí onemocnění po kontaktu z jeho střevy. Klíště můžete spláchnout do odpadu nebo využít možnosti ho zaslat do laboratoře na provedení testu na přítomnost klíšťové encefalitidy a boreliózy.


Novinka

Poslední dobou je velmi populární vyšetření vytaženého klíštěte na infekciozitu (tedy zda je klíště nakažené a čím, či nikoliv). To, že je klíště nakažené ovšem rozhodně neznamená, že nakazilo člověka. Pravděpodobnost přenosu je asi jen 15 - 30%! Proto zvažujte, zda má tato investice význam.


Jak postupovat:

^