Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Lumbální punkce

Lumbální punkce je lékařské vyšetření, při kterém dojde punkcí (napíchnutím a odsátím) k odběru malého množství mozkomíšního moku z páteřního kanálu v oblasti bederní páteře. Provádí se na lůžkovém oddělení neurologie nebo infekce. Má diagnostický nebo léčebný účel, buď je mok odesílán do laboratoře k určení diagnózy nebo se pouze jeho odběrem snižuje tlak v páteřním kanále a lebce.

Samotné vyšetření trvá zhruba 5 až 10 minut. Pacient při něm leží na boku s pokrčenýma nohama, které má přitažené k bradě (v tzv. „klubíčku“). Je možné provést lumbální punkci i v sedě. Po dezinfekci se provede místní umrtvení - opich. Poté lékař zavede speciální dlouhou dutou injekční jehlu mezi obratle do páteřního kanálu a z jehly vytáhne tenké kovové vlákno (mandrén), čímž může dojít k odkapání požadovaného množství mozkomíšního moku (punktátu) do připravené zkumavky.. Jehlou je případně rovněž možné aplikovat léky. Po vytažení jehly se provede desinfekce místa vpichu a jeho následné zalepení.

Po zákroku by měl pacient zůstat v klidu v leže na břiše (přibližně 30 až 60 minut) a poté dalších několik hodin na lůžku (4 – 5 až 8 hodin). Po zákroku (zejména nedodrží-li se povinný klid na lůžku) může dojít k tzv. postpunkčnímu syndromu, tj. zpravidla několik dní trvajícím komplikacím, zejména úporné bolesti hlavy.

^