Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Izotopová vyšetření - scintigrafie

Využívá se schopnosti některých radioaktivních látek vytvářet gama záření (izotopy), které je pak snímáno speciální kamerou. Vyšetřujeme nejčastěji kosti, štítnou žlázu, plíce, ledviny, srdce.

Míra ozáření je srovnatelná nebo dokonce nižší než při RTG vyšetření.

Izotop se aplikuje do žíly nebo se polyká, či inhaluje. Čas následného snímání závisí na typu vyšetření (resp. orgánu).

Příprava není potřeba, někdy je potřeba vysadit některé léky – např. při vyš. štítné žlázy.

Po zbytek dne po vyšetření se někdy doporučuje vyhnout se styku s těhotnými a malými dětmi – do úplného vyloučení radioaktivní látky – informujte se na daném pracovišti – dle rozsahu vyšetření a množství podané látky.

Neprovádí se u těhotných a kojících!!

^