Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

PET – pozitronová emisní tomografie, PET CT

Zjednodušeně se při tomto vyšetření kombinuje princip CT a izotopového vyšetření. Podání radioaktivní látky a jejím následným snímáním zjišťujeme v těle metabolicky nadměrně aktivní buňky – tedy nádory, záněty. Zobrazuje se aktivita, nikoli struktura. Výsledný obraz se porovnává s CT obrazem (struktura).

Provádí jen některá pracoviště, vyšetření je velmi drahé, určené jen pro speciální případy.

^