Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Tonoport – 24 hodinové monitorování krevního tlaku

Tonoport neboli 24 hodinové monitorování krevního tlaku je neinvazivní měření krevního tlaku. Používá se při stanovení diagnózy hypertenze (vysokého krevního tlaku) a při nastavení správné medikamentózní léčby u pacientů s vysokým krevním tlakem, k odlišení tzv. syndromu bílého pláště. Měření krevního tlaku v průběhu celého dne v reálném domácím či pracovním prostředí a v různých dalších situacích je nejspolehlivější metodou, jak zjistit skutečné hodnoty a správně nastavit adekvátní léčbu. Vyšetření je jednoduché a nebolestivé.

Po předchozím objednání dorazí klient ráno v den vyšetření do ordinace, kde mu sestra připevní měřící manžetu na paži, zapojí přístroj a zanese údaje do počítače. Vlastní přístroj je „krabička“ jen o trochu větší, než mobilní telefon, která je upevněna pod košilí či tričkem a nijak vyšetřovaného neomezuje v běžných denních aktivitách. V den vyšetření není potřeba pracovní neschopnost, naopak doporučujeme, aby klient vykonával obvyklé denní aktivity včetně zaměstnání. Pacient nosí přístroj u sebe 24 hodin. Vyšetření probíhá stejně jako klasické měření krevního tlaku: manžeta na paži se automaticky v určitých intervalech nafukuje a probíhá měření. V době měření je vhodné se na chvíli (několik vteřin) zastavit a nemluvit. Pokud je třeba, může si pacient změřit krevní tlak i mimo pravidelná automatická nastavení, například ve chvílích rozčilení, bolesti na hrudi apod. Během vyšetřovacího dne si pacient zároveň vede záznamník s popisem aktivit během 24 hodinového měření. Po 24 hodinách se pacient vrací do ordinace. Sestra odpojí přístroj, údaje uloží do počítače a předá lékaři spolu s pacientovým záznamníkem. Lékař měření vyhodnotí.


Kde se provádí?


Holter EKG - celodenní snímání EKG

Příprava netřeba, opět provádí kardiologické ambulance. Sestra ráno nalepí EKG svody (nálepky) a pacient s nimi chodí 24 hodin. Malý přístroj u pasu „točí“ EKG, které pak lékař vyhodnotí. Pravidla nošení a vedení deníčku stejná jako u monitorace tlaku. Používá se k zachycení arytmií nebo kontrole léčby arytmií. Existují i varianty vícedenní – provádí specializovaná pracoviště – např. IKEM.

^