Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Cystoskopie

Vyšetření močového měchýře endoskopem.

Provádí se obvykle po místním znecitlivění v gynekologické poloze (na křesle, nohy pokrčené a od sebe). Znecitlivující gel se aplikuje NA a DO ústí močové trubice, poté se zavádí trubička nebo hadička, kterou se močový měchýř prohlédne, event. se trubičkou prostrčí kleštičky k odběru vzorků.

Je možno provádět toto vyšetření i při „lehké anetsezii“ (analgosedace) či při úplném uspání (pokud předpokládáme větší výkon nebo obtížnější zavádění trubičky).

^