Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Analgosedace - tzv. „lehká narkoza“

Jedná se o léky (do žíly, někdy tabletka) vyvolaný stav, při kterém jsou zcela odstraněny pocity strachu a stres, ošetřovaný pacient pospává v průběhu celého výkonu. Na průběh ošetření si nepamatuje. Stav je vnímán pacienty velmi příjemně a vždy je hodnocen značně pozitivně. Používají se léky tlumící bolest a léky zklidňovací. Cílem je utlumit bolest, zklidnit pacienta a uvolnit svaly. Při analgosedaci nedochází k bezvědomí jako u celkové anestézie a pacient dýchá sám, proto představuje mnohem menší zdravotní zátěž pro organismus, je u ní tedy mnohem menší riziko komplikací.

Používá se zejména v zubním lékařství a u některých diagnostických výkonů – kolonoskopie.

Většina pracovišť požaduje klasické předoperační vyšetření u obvodního lékaře, které zahrnuje odběr krve a natočení EKG.

Nutné je být nalačno, v doprovodu druhé osoby, která zajistí Vaši dopravu domů. Nepoužívejte žádný výrazný make-up, lakované nehty či snímatelné ozdoby. Po vyšetření nebo ošetření v analgosedaci zůstáváte „na pozorování“ cca 2 hodiny. Poté není dovoleno řídit motorová vozidla či pít alkohol ještě 24 hodin.

Nelze podávat v těhotenství a během kojení, při postižení glaukomem s uzavřeným úhlem, při obstrukční plicní chorobě, ledvinné nedostatečnosti, jaterní nedostatečnosti, při těžké poruše funkce nadledvin, při myastenii gravis a při přecitlivělosti na benzodiazepiny.

Variantou útlumu bolesti a strachu je směs oxidu dusného a kyslíku ENTONOX.

^