Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Řidičské průkazy

nově od 1.7.2013!!! (zák. 101/2013 Sb.)

Od 1.11.2015 v platnosti vyhl. 271/2015 Sb. (kterou se mění vyhl. 277/2004 Sb.), která upřesňuje nemoci, pro které nelze vydat ŘP a dále lehce upravuje znění posudků o způsobilosti k řízení motorových vozidel a dále uvádí vzor potvrzení o nemožnosti poutat se bezpečnostním pásem.

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motor. vozidel vydává registrující praktický lékař před zahájením autoškoly a to 2x (1x pro autoškolu, 1x pro získání ř.p.) - cena viz. ceník pojišťovnou nehrazených výkonů.

Prodloužení posudku v 65, 68 letech a dále každé 2 roky u řidiče amatéra. Prodloužení zdravotní způsobilosti je možné pouze na základě lékařské prohlídky - prosím objednávejte se, s sebou výsledky vyšetření od odborníků, ev. z očního je-li potřeba.

Řidiči s oprávněním skupiny C, C+E, D, D+E (i C1, C1+E,D1, D1+E) profesionálové a také profesionální řidiči sk. B se podrobují pravidelné zdravotní prohlídce každé 2 roky do 50 let, potom každý rok - zajišťuje většinou závodní lékař.

Pozor u řidičů, kteří mají cukrovku, léčenou inzulinem, epilepsii nebo jinou duševní poruchu (schizofrenii, demenci) nebo jsou po léčbě závislostí (včetně alkoholu), závažnou zrakovou poruchu vyžadujeme vyjádření specialisty (ošetřující lékař v daném oboru)!!! - k vystavení posudku doneste s sebou!


Psychologické vyšetření


Co je to harmonizační kód?

Do nových řidičských průkazů se již neuvádí poznámka u podmíněné způsobilosti slovně - např. brýle, naslouchadlo atd., ale používá se tzv. harmonizační kód. Tím lze specifikovat podmínku, za jaké je řidič způsobilý k řízení vozidla (lze např. specifikovat denní dobu, silnice na které smí, rozsah km v okolí bydliště, rychlost). Seznam harmonizačních kodů

^