Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Bezvědomí, zástava dechu, zástava oběhu

Náhle vzniklý stav – kolaps se zástavou dechu a oběhu z různých důvodů - infarkt, tonutí, úraz el. proudem, otrava, autonehoda…

 1. zorganizujte přihlížející
 • někdo musí volat 155 a přesně popsat MÍSTO a SITUACI
 • někdo hledá defibrilátor - je-li přítomen
 • někdo resuscituje – masáž + dýchání
 1. zároveň nemocného položit na zem nebo tvrdou podložku
 2. kontrola dechu a vědomí - oslovení, tvář nad ústa a nos, ev. puls na krku jste-li zkušený a rychlý „záchranář“ – ne-li, pak se nezdržujte a….
 3. zahajte RESUSCITACI - oživení – masáž srdce, stlačování hrudní kosti nataženýma rukama do hloubky cca 5 cm, frekvence alespoň 100 stlačení za minutu – provedeme 30 stlačení a …
 4. umíme-li nebo cítíme-li se na to, či je-li to vůbec možné (poranění obličeje) provádíme dýchání z úst do úst – pokud nelze, provádíme pouze srdeční masáž
 5. je-li nás více , střídáme se, ale nepřerušujeme
 6. masírujeme do příjezdu záchranné služby nebo do probrání nemocného
 7. je-li k dispozici defibrilátor, postupujeme podle návodu – slovní doprovod

^