Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Omrzliny


První pomoc

  1. zabránit dalšímu ochlazování - přesunout postiženého do závětří či vlahé místnosti, pomalu ho zahřívat (horkými nápoji, teplou lázní..) - nesmí však působit bolest! Improvizované zahřátí ložisek (např. vložení omrzlých prstů do podpaží atd.)
  2. sterilní krytí - ev. mastný tyl Lomatuel, Atrauman - žádné masti a zásypy!
  3. nikdy omrzliny netřeme sněhem (další traumatizace), ani jiným materiálem (hrozí zanesení infekce)
  4. nikdy nepodáváme alkohol. Kouření se zakazuje. Puchýře nikdy neotvíráme, chráníme je před protržením
  5. transport k definitivnímu ošetření
^