Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

V době letních prázdnin (od 26.6. do 29.8. včetně) se ruší středeční odpolední (17-19h) ordinace pro objednané.

Popáleniny


První pomoc

  1. odstranění vodičů tepla z postiženého (prsteny, náušnice, náramky), též kvůli možnosti otoku, také je nutné zabránit dalšímu působení tepla tzn. dostat postiženého z horkého prostředí.
  2. posazení, či položení postiženého I. a II. stupeň dostatečně dlouho chladíme (dokud přináší úlevu), alespoň však 20 minut. Chladíme nejlépe tekoucí studenou vodou. U velmi malých dětí chlazení provádíme velmi šetrně z důvodu hrozícího chladového šoku.
  3. ránu sterilně překryjeme nejlépe originálním zdravotnickým materiálem mastný tyl - Lomatuel, Atrauman - žádné masti a zásypy!
  4. při vyšším stupni transport k lékaři, stupeň III - klinika popálenin FNKV - nemocnice Vinohrady - IHNED
  5. popálené dítě - klinika popálenin FNKV - nemocnice Vinohrady - IHNED