Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Warfarin

Warfarin je lék, který brání nežádoucímu srážení krve v cévách. Užívají ho pacienti se srdeční arytmií, tzv. fibrilací síní, pacienti s umělou srdeční chlopní, pacienti po plicní embolii nebo žilní tromboze. V poslední době je Warfarin předepisován i pacientům po úrazech dolních končetin, jako prevence tromboembolické nemoci (ucpání žil na nohách a ucpání plicních cév).

Léčebným cílem je naředit krev „tak akorát”, aby se nesrážela a zároveň aby nedocházelo ke krvácení. Míru naředění posuzujeme laboratorní metodou zvanou INR nebo Quick. Provádí se z krve, buď odběrem ze žíly a odesláním do laboratoře nebo přímo v ordinaci přístrojem z kapky krve odebrané z prstu. Při druhém způsobu známe výsledek ihned a ihned je možno upravit dávkování. Obvyklá hodnota INR je 2 - 3, u mechanické náhrady srdeční chlopně 3 - 4.

Léčba warfarinem je většinou zahájena v nemocnici, začíná se vyšší dávkou, obvykle se současně aplikují podkožní injekce, které může aplikovat i sám pacient. Stříkačky jsou předplněné a velmi tenké. Píchá se do kožní řasy na břiše). Při hodnotě INR nad 2 se s injekcemi skončí a zůstává pouze warfarin.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zpočátku jsou nutné častější kontroly INR, např. po týdnu, pokud se stav ustálí, stačí po 5 - 6 týdnech, ale VŽDY pokud pacient pozoruje větší výskyt modřin nebo dokonce krvácení z dásní, do moči, do stolice...


Dávkování


Dieta

V příbalalových letácích či v různých mediích se můžete dočíst, že jsou nutná určitá dietní opatření - např. vyloučení určité zeleniny apod. POZOR!! Zeleninu jíst můžete, ale ve stále stejném množství! Warfarin totiž vstupuje do interakce s vitaminem K, obsaženým v zelenině a mohl by méně účinkovat. Budete-li jíst stále stejné množství zeleniny každý den, bude dávka warfarinu nastavena s ohledem na dietní zvyklosti. Špatné jsou nárazové konzumace např. kilo rajčat. Stejně je tomu s léky - viz níže.

Nejbohatším zdrojem vitaminu K je zelená a listová zelenina, jako jsou: amarantové listy, avokádo, brokolice, růžičková kapusta, zelí, řepkový olej, lístky čajotu, pažitka, koriandr, slupky okurek (avšak nikoliv loupané okurky), čekanka, kapusta, kiwi, hlávkový salát, mátové listy, nať hořčice, olivový olej, petržel, hrášek, pistácie, červené mořské řasy, špenát, jarní cibulka, sójové boby, sójový olej, čajové lístky (nikoliv však čaj), lístky vodnice (tuřín) nebo řeřicha.

Nadměrná konzumace alkoholu při současném selhání funkce jater zesiluje účinek warfarinu. Účinek warfarinu může potencovat i chinin, obsažený v toniku. Brusinkový džus a jiné produkty s obsahem brusinek mohou potencovat účinek warfarinu a proto je třeba se vyhnout souběžnému použití.


Účinky warfarinu narušují především tyto léky:


Zvýšený účinek

Kyselina acetylsalicylová, alopurinol, amiodaron, amoxicilin, argatroban, azapropazon, azitromycin, bezafibrát, capecitabin, karboxyuridin, celekoxib, klarithromycin, chloral-hydrát, cefamandol, cefalexin, cefmenoxime, cefmetazol, cefoperazon, cefuroxim, cimetidin, ciprofloxacin, klofibrát, kodein, cyklofosfamid, dextropropoxyfen, (dextro) tyroxin, digoxin, disulfiram, doxycyklin, erythromycin, etoposid, fenofibrát, feprazon, flukonazol, fluorouracil, flutamid, fluvastatin, fluvoxamin, gatifloxacin, gemfibrozil, grepafloxacin, indometacin, vakcíny proti chřipce, interferon alfa a beta, ifosfamid, isoniazid, itrakonazol, ketokonazol, latamoxef, leflunomid, lepirudin, levofloxacin, lovastatin, metolazon, methotrexát, metronidazol, mikonazol (též ve formě perorálního gelu), moxifloxacin, kyselina nalidixová, norfloxacin, ofloxacin, omeprazol, oxyfenbutazon, fenylbutazon, piroxikam, proguanil, propafenon, propranolol, chinin, chinidin, rofekoxib, roxithromycin, simvastatin, sulfafurazol, sulfametizol, sulfamethoxazoltrimetoprim, sulfafenazol, sulfinpyrazon, sulfofenur, sulindac, (anabolické a androgenní) steroidní hormony, tamoxifen, tegafur, tetracyklin, tolmentin, tramadol, trastuzumab, troglitazon, kyselina valproová, vitamin A, vitamin E, zafirlukast. Jsou hlášení, která naznačují, že noscapin stejně tak jako glukosamin fosfát s nebo bez chondroitin sulfátu mohou zvyšovat INR u pacientů s warfarinem.


Snížený účinek

Azathioprin, (barbituráty), karbamazepin, chlordiazepoxide, chlortalidon, kloxacilin, cyklosporin, dikloxacilin, disopyramid, griseofulvin, merkaptopurin, mesalazin, mitotan, nafcillin, nevirapin, fenobarbital, primidon, rifampicin, spironolakton, trazodon, vitamin C.

Přípravky přírodní medicíny mohou buď potencovat účinek warfarinu, např. ginko (Ginkgo biloba), česnek (Allium sativum), andělika čínská (Angelica sinensis obsahuje kumariny), papája (Carica papaya) nebo šalvěj (Salvia miltiorrhiza, snižuje eliminaci warfarinu), nebo mohou účinek warfarinu snižovat, např. ženšen (Panax spp.), rostlinné přípravky z třezalky tečkované (Hypericum perforatum).

Informujte lékaře o jejich užívání a poraďte se. Zvláště nebezpečné jsou léky typu ibalgin a spol. (diclofenac, indometacin, aspirin), které mohou zesílit účinek warfarinu a způsobit krvácení!


Na závěr

^