Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Přístrojová vyšetření


Nabízíme přístrojová vyšetření CRP, INR, STREPTEST a skryté krvácení do stolice


STREPTEST


CRP – C – reaktivní protein


INR


FOB - skryté krvácení do stolice


Provádíme 24-hodinovou monitoraci krevního tlaku - tzv. tonoport

Přístroj zkoumá výkyvy krevního tlaku během dne a v noci, v klidu i při zátěži. V ordinaci je nasazena manžeta (jako při běžném měření tlaku), která je propojena s přístrojem velikosti krabičky na mýdlo. Tento je zavěšen na opasku a nošen celý den. Manžeta se nafukuje a měří každých 30 minut ve dne, v noci pak každou hodinu. Druhý den je přístroj odevzdán a hodnoty „staženy do počítače“, následně vyhodnoceny lékařem. Vyšetření je zdarma - hrazeno pojišťovnou (možno 1x za půl roku).

Při tomto vyšetření se prosím řiďte následujícím poučením.


Poučení pacienta:

^