Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Hospice

Hospic je zařízení, určené pro péči o terminálně nemocné – laicky řečeno umírající pacienty.

Jedná se o lůžkové zařízení s lékařskou a ošetřovatelskou péčí.

Existuje i tzv. mobilní hospic – lékař či sestra dojedou k nemocnému domů.

Vesměs jsou tyto služby placené – částky jsou okolo 200 Kč na den při základní péči.

Podmínkou přijetí do tohoto zařízení je většinou „maligní“ diagnóza – tedy konečný stav nádorového onemocnění, při kterém je doporučena tzv. paliativní péče - léčebné možnosti jsou již vyčerpány - péče je zaměřena na tlumení obtěžujících projevů jako je bolest, nevolnost…

Ve většině zařízení jsou neomezené návštěvy, někde i možnost pobytu s příbuzným.


^