Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Invalidní důchod

O invalidní důchod se žádá v případě, že doba pracovní neschopnosti (tzv. podpůrčí doba) překročí 365 dní a pacient není schopen vykonávat dále svoji práci (pokles pracovní schopnosti – dle procent se rozhoduje o stupni invalidity).

Zpravidla se jednání zahajuje již před uplynutím této doby. Po uplynutí 180 dní podpůrčí doby je obeznámen s danou situací lékař, který vypracuje posudek o pacientově zdravotním stavu a odešle zmíněný formulář na sociálku. Revizní lékař doporučí další postup, někdy již v této době doporučí zažádat o invalidní důchod – těžké úrazy či choroby.

Velmi pěkně a podrobně je dané téma zpracováno na stránkách Správy sociálního zabezpečení, kde se dozvíte vše potřebné.

K praktickému lékaři se dostavte s předvyplněným formulářem o zdrav. stavu (zašlou ze sociálky domů) a všemi zprávami, které se váží k současnému zdrav. stavu. Profesní dotazník vyplňte sami. Na sepisování je nutno se OBJEDNAT!!!

^