Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Neschopenky (DPN)

Neschopenku, neboli doklad o dočasné pracovní neschopnosti, vystavuje jakýkoliv lékař, který o jejím zahájení rozhodne, s výjimkou lékaře LSPP (pohotovost) nebo RZP (záchranka). Vystavují tedy i chirurgové, nemocniční lékaři. Po vystavení lékařem specialistou nebo nemocnicí může převzít nemocného do péče praktický lékař a dále ve vedení DPN pokračovat (nahlásí písemně na OSSZ).

DPN lze vystavit 3 KALENDÁŘNÍ dny zpětně. Ideální je v tomto případě včas zatelefonovat, abychom učinili zápis do dokumentace. Např. v pátek má pacient průjem, nezvládne dojít do ordinace - zavolá - lékař provede zápis do dokumentace a v pondělí si nemocný přijde pro neschopenku. Ve vyjímečných a odůvodněných případech povolí OSSZ vystavení DPN více dnů zpětně – písemná žádost a lékařská zpráva nutné!

Od ledna 2014 platí OSSZ (okresní správa soc. zabezpečení) NEMOCENSKOU od 15. kalendářního dne DPN. Po dobu prvních dvou týdnů je pacientovi vyplácena zaměstnavatelem NÁHRADA MZDY. Nemocenskou dostane pouze ten, kdo si připlácí nemocenské pojištění! (pozor OSVČ!). Nemocenská se platí za kalendářní dny!

V případě dlouhodobé DPN je třeba pro zajištění výplaty nemocenské předkládat tzv. lístek na peníze. Obvykle se vystavuje k poslednímu dni kalendářního měsíce, ale nově ho lze vystavit kdykoliv.

Po 180 dnech trvání DPN je lékař kontaktován OSSZ, aby provedl písemné zhodnocení zdrav. stavu pacienta –toto se odesílá opět na OSSZ ke kontrole reviznímu lékaři. Maximální doba trvání DPN je 365 dní (tzv. podpůrčí doba), poté je nutno DPN ukončit nebo požádat o invalidní důchod. OSSZ ve vyjímečných případech povoluje prodloužení DPN – písemná žádost a lékařská zpráva nutné!

Dotazy zodpoví na příslušné OSSZ (v Praze PSSZ) nebo na call centru pro nemocenské pojištění: 840 406 040

^