Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Zdravotní pojišťovny


Novinka ve změnách pojišťoven

Od 1.9.2015 je možno se přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně 2x ročně a to následovně:

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije; dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

Pojištěnec je při změně zdravotní pojišťovny mimo jiné povinen:


Naše ordinace má smlouvu s níže uvedenými pojišťovnami:

^