Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Senioři

V lékařské terminologii je za seniora považován člověk starší 65 let. V běžném životě tak bývá označován i každý důchodce.

Seniory dělíme na zdatné a křehké.

Křehký senior je člověk trpící těžkým chronickým onemocněním, které zhoršuje jeho soběstačnost, má vyšší riziko pádu s následnými komplikacemi, může trpět psychickými poruchami až po demenci, je špatně pohyblivý, mnohdy špatně vidí a slyší. Je odkázán na pomoc blízkých.

Zdravotní pojišťovna hradí docházku zdravotní sestry (tzv. sestry domácí péče) do bytu. Sestra může připravovat léky, píchat inzulin a jiné injekce, provádět jednoduchou RHB, převazovat rány, provádět odběry krve. Naše ordinace spolupracuje s dvěma sestrami – paní Jitkou Boučkovou a paní Ivanou Machotkovou – obě jsou velmi šikovné, milé a ochotné. Kontakt zajistíme.

Sestra domácí péče NEUKLÍZÍ, NEVAŘÍ, NEDONÁŠÍ obědy. Tato péče je zajišťována nejrůznějšími formami pečovatelských služeb – vždy za úhradu pacientem. K placení těchto služeb lze použít příspěvek na péči. Některé firmy poskytují 24-hod. péči v domácím prostředí, některé tzv. tísňovou péči, kdy je nemocný vybaven komunikačním zařízením nebo i různými senzory pohybu. Ceny jsou různé. Většina firem půjčuje i kompenzační pomůcky.

Někdy ovšem nezbývá než umístit křehkého seniora do sociálního zařízení, kde je o něj pečováno 24 hodin, většinou je zde i zdravotní sestra. Zpravidla není trvale přítomen lékař, ale dochází. Pobyty nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, v některých zařízeních lze použít k části úhrady příspěvek na péči.

Odlehčením může být bydlení v tzv. domě s pečovatelskou službou – klient zde BYDLÍ (a platí nájem) sám v bytě, je poskytována donáška obědů, praní prádla, úklid atd. (za úhradu). Přes den bývá k dispozici zdravotní sestra. Nejbližší zařízení je DPS Branická 65. Další domy s pečovatelskou službou v Praze 4.

Existují také různé denní stacionáře (něco jako školka), jídelny, kluby.

Před přijetím do sociálního zařízení je nutno vyplnit formulář, jehož součástí je i lékařská zpráva – k vyplnění se prosím objednávejte. Formuláře jsou většinou ke stažení na stránkách zařízení nebo je vydává kontaktní osoba zařízení.


Kam se obrátit při potřebě sociální péče:

iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do… vyhledání služby … vybrat požadovanou službu … hledej…nebo se obrátit na místně příslušný sociální odbor nebo snáze na www.gerontologie.cz nebo na www.helpnet.cz.

Pozor: pro pacienta, který trpí demencí je nutno hledat tzv. zařízení se zvláštním režimem!


Další užitečné odkazy:


Odlehčovací péče:


Co může udělat senior sám pro sebe?


Co může pro seniora udělat rodina?

^