Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Demence

Onemocnění mozku vzniklé degenerací mozkových buněk. Projevuje se postupnou ztrátou paměti až do stavu úplné závislosti na péči druhé osoby. Degenerace mozkových buněk v konečné fázi zasahuje i polykací nervstvo, čímž onemocnění vede ke smrti.

Rozeznáváme různé typy demence – nejznámější je Alzheimerova nemoc, dále demence vaskulární na podkladě špatného prokrvení mozku, demence u alkoholismu, demence u Parkinsonovy nemoci, u mozkových nádorů, aj. Často je smíšená.

U demence Alzheimerova typu není příčina známa, nemoc není léčitelná, ale léky lze do jisté míry zpomalit vývoj onemocnění. Postihuje spíše mladší pacienty – okolo 60 let.

Výpadky paměti jsou zpočátku drobné, úsměvné, později však zásadní, ohrožující na životě (plyn.).

Máte-li podezření, že u vašeho blízkého se začíná toto onemocnění vyvíjet, konzultujte lékaře – optimálně neurologa či psychiatra. Doma můžete zkusmo s „postiženým“ vyplnit test paměti zvaný MMSE – k nalezení na www.gerontologie.cz nebo v tištěné podobě v naší ordinaci.

Možno také kontaktovat www.pcp.lf3.cuni.cz, kde najdete také všechny potřebné údaje.

V případě nutnosti péče o příbuzného s demencí doporučujeme iregistr.mpsv.cz a hledejte „domov se zvláštním režimem“.


Ostatní důležité odkazy:

^