Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Pertuse = černý = dávivý kašel

Vysoce nakažlivá kapénková infekce. Novorozenci a kojenci do 1 roku jsou ohroženi i smrtí! (za posledních 5 let 3 úmrtí). Děti jsou povinně očkovány.

Nejčastěji je infekce hlášena u dětí mezi 10. a 14. rokem života. U adolescentů a dospělých mívá mírný či atypický průběh, proto uniká pozornosti a nebývá hlášena. Tito poddiagnostikovaní nemocní jsou zdrojem infekce pro nedostatečně imunizované kojence a batolata.

Právě z těchto důvodů byla změněna vyhláška o očkování. První dávka hexavakcíny byla posunuta do 9. týdne života a bylo přidáno přeočkování proti pertusi v 10. roce života.


Inkubační doba


Přenos


Klinický obraz

Závisí kromě jiných faktorů na věku, stavu imunity. Klasický průběh je pozorován u dětí do 10 let a lze ho rozdělit do 3 stádií:


Katarální stadium

Rýma, pokašlávání, většinou s trváním 10–15 dní. Obvykle ho klinicky nelze odlišit od jiných katarů horních dýchacích cest, což brání časné diagnostice a účinné antibiotické léčbě.


Paroxysmální stadium

Četné typické záchvaty dráždivého kašle. Na vrcholu záchvatu může docházet k apnoickým pauzám s následným hlasitým sípavým nádechem („kokrhavé“ inspirium), výdech bývá stakatovitý. (K apnoe jsou náchylné zejména děti nejnižších věkových kategorií.)

Záchvaty kašle se opakují denně po dobu 6 – 10 týdnů, ale u starších dětí a více než poloviny adolescentů i déle. Záchvaty jsou častější v noci a jsou značně vyčerpávající. Mohou být vyvolány jakýmkoli zevním podnětem, jídlem, emocemi, změnou teploty. Současně může být vyznačena cyanóza při hypoxii, nauzea a zvracení. Při dlouhotrvajícím vyčerpání může opět nejčastěji u menších dětí docházet k hypoventilaci pro únavu dýchacích svalů a rozvíjí se nebezpečná hyperkapnie.

Stav mezi záchvaty kašle je zcela asymptomatický, což odlišuje pertussi od jiných respiračních infekcí (např. mykoplasma ve stejné věkové kategorii má kašel trvalý, protrahovaný)


Stadium rekonvalescence

Trvá zvýšená pohotovost ke kašli na minimální podněty, tíže záchvatů a jejich frekvence se ale snižuje


Diagnostika


Léčba

Nejlépe časná cílená antibiotická léčba zahájená v katarálním stadiu onemocnění - ovšem málokdo v této chvíli vyhledá lékaře. Léčba musí být zahájena do 48 hodin, aby nedošlo k uvolnění toxinu, který se pak váže na mazkovou buňku a způsobuje dlouhodobé (i měsíce) dráždění ke kašli. Pozdější nasazení ATB tedy pacienta učiní neinfekčním, ale obtíží ho nezbaví.


Prevence

^