Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Infarkt

Je náhlá zástava průtoku krve cévou s následným odumřením tkáně, která je postiženou cévou zásobována.

Nejznámější je INFARKT MYOKARDU – postihuje srdce a INFARKT MOZKOVÝ neboli mozková mrtvice - postihuje některou z mozkových cév.

Vzniká nejrůznějšími mechanismy, pro laické potřeby asi nejsrozumitelnější je postupné zužování cév jejich zanášením tukovými usazeninami (aterosklerotické pláty). Zúžená céva je pak náchylná k náhlému uzávěru, když se tento plát utrhne a přilepí jinde, nebo do zúženého místa vnikne krevní sraženina. Následkem je odumření tkáně, která není dostatečně zásobována krví.

V lepším případě se podaří obnovit krevní průtok buď lékařským zásahem (rozpuštění uzávěru lékem, přemostění uzávěru stentem. - trubičkou nebo jinou cévou - tzv. bypass) nebo si krev prorazí cestu sraženinou sama nebo proteče okolními cévami a stav se upraví úplně nebo zůstane „jizva“.


Rizikové faktory

kouření, obezita, vysoké hladiny tuků a cholesterolu, rodinné dispozice, málo pohybu, předchozí onemocnění srdce a cév


Projevy


Infarkt myokardu


Mozková mrtvice

Všechny výše uvedené situace jsou důvodem pro volání RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 155, ať již jste kdekoliv a kdykoliv (typický je vznik těchto obtíží např. po námaze nebo naopak v časných ranních hodinách!!!)

JDE O ČAS! Pouze včasné lékařské ošetření může odumírající tkáň zachránit a tím zachránit i život!

^