Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Deprese

Chorobně špatná nálada, patologický smutek. Pochopitelný důvod pro stísněnou náladu buď zcela chybí, nebo není tak silný, aby mohl útlum nálady sám o sobě vyvolat.

Neléčená deprese trvá kolem půl roku (je to ale velmi individuální, takže to může být mnohem méně i mnohem více) a má tendenci se vracet. U těžších forem existuje velké nebezpečí sebevražedného jednání – asi 10% takových jedinců se pokusí o sebevraždu.

Depresivní porucha postihuje asi 3% populace. Pravděpodobnost setkání s depresivní epizodou během života je pro zdravého člověka asi 17%.

Mezi hlavní příznaky patří smutek, plačtivost, snížené sebevědomí, pocit beznaděje a neschopnost radovat se, poruchy spánku – probouzení nad ránem, nechutenství nebo naopak přejídání, nezájem o sex. Časté jsou hypochondrické představy – pocit dotyčného, že trpí nějakou závažnou, nevyléčitelnou nemocí.

Mnoho depresivních má sebevražedné myšlenky, ale před okolím nebezpečí sebevraždy většinou bagatelizují. 15% lidí trpících depresí spáchá sebevraždu!!!

Může dojít ke zpomalení duševní činnosti (řeči, myšlení, rozhodování atd.), že to vypadá i jako demence. Po odeznění deprese se ale vrací původní mentální výkonnost.

Zajímavou jednotkou je „larvovaná deprese“ – pacient má stížnosti na nejrůznější neduhy – (bolesti, zažívací potíže…), žádný důvod se však nenajde.

Reaktivní deprese je atypickou reakcí na stresovou situaci – úmrtí člena rodiny atd., která trvá neúměrně dlouho.

Většina depresí si zaslouží léčbu – zahájit může praktický lékař, podpůrnou léčbu však lépe poskytnou odborníci – psychiatři, psychologové…

Akutní pomoc v době nedostupnosti praktického lékaře nebo ošetřujícího psychiatra naleznete na
www.zachranny-kruh.cz.

psychiatrie – kam na vyšetření

^